Gerelateerde publicaties

De maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken baseert zich bij het ontwikkelen van documenten op diverse bronnen, waaronder:

Document Korte toelichting
Actieplan Open Overheid Met het Nederlandse Actieplan Open Overheid coördineert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties haar lidmaatschap aan het Open Government Partnership (OGP).
De Democratische Lente E-book De Democratische Lente van Wim de Ridder
De informatiehuishouding van het Rijk in 2030 Dit rapport geeft inzicht in de manieren waarop de overheid informatie gebruikt, nu en in de toekomst.
On­ge­vraagd ad­vies over de mi­nis­te­riële ver­ant­woor­de­lijk­heid Met dit advies wil de Afdeling advisering van de Raad van State bijdragen aan de versterking van de parlementaire democratie en het vertrouwen van de burger in de overheid.
Rapport ‘Ondraaglijk traag, analyse afhandeling Wob-verzoeken’ Uit dit rapport van Serv Wiemers (Open State Foundation) en Guido Enthoven (Instituut Maatschappelijke Innovatie) komt naar voren dat de afhandeling van Wob-verzoeken dramatisch lang duurt en in ruim 80% van de gevallen de wettelijke termijn overschrijdt.
Rechtsvergelijkend onderzoek ‘Openbaarmaking van overheidsinformatie’ Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de wetgeving in Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Slovenië en Estland voor openbaarmaking van overheidsinformatie.
Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren Het thema ‘digitale overheid’ en een aantal voorwaarden van het ‘digitaal fundament’ zijn in de ‘Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren’ uitgewerkt.

 

Ga naar de inhoud