Bram Klievink over realisme in debat over open overheid

“Het bevraagbaar maken van de overheid, informatie proactief openbaar maken of de burger regie geven op zijn gegevens, dat alles veronderstelt een maakbaarheid die niet realistisch is. In ieder geval niet in het huidige ICT-landschap. Goed om te benadrukken dat de overheid een hele grote tanker is, die zich niet even in tien minuten 180 … Lees meer

De nieuwe ambtseed: een grote stap naar een transparantere overheid

Op 20 januari 2023 verscheen de kamerbrief van minister Bruins Slot van BZK over de nieuwe ambtseed en -belofte (hierna: ambtseed). De eedaflegging maakt volgens de brief de nieuwe ambtenaar bewust van “goed ambtenaarschap”. De ambtseed is ook een van de doelen in ons manifest ‘Over Informatie Gesproken’. Het voorstel, dat nog in de wet moet … Lees meer

De maatschappelijke coalitie signaleert, agendeert en jaagt aan

Als het over overheidsinformatie gaat, dan gaat het vaak over wat de overheid moet doen om haar informatiehuishouding te verbeteren. De opgave is echter breder dan dat, zo concludeerde de Raad van State in een ongevraagd advies. “De Raad van State stelt dat de burger betrokken moet worden. Want het gaat niet altijd om de … Lees meer

Samen aan de slag voor een betere informatierelatie

“De versterking van de informatiepositie van de burger staat al meer dan tien jaar op de agenda en is nog steeds urgent en actueel. De doelen zijn helder. Maar hoe we daar komen is de uitdaging.” Zo sprak debatleider Marc van Hilvoorde, plaatsvervangend CIO Rijk en lid van Forum Standaardisatie tijdens het ECP Jaarfestival 2022. … Lees meer

Informatie is als liefde

Hergebruik van overheidsinformatie zo makkelijk mogelijk maken; dat is waar Maarten Marx, universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam en lid van de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken, binnen het NWO Access programma aan werkt. Marx: “Informatie is als de liefde, je moet er iets mee doen, want anders verliest het z’n waarde. Anders dan … Lees meer

Nieuwe uitgave e-magazine Over Informatie Gesproken

Het nieuwe e-magazine Over Informatie Gesproken staat in het teken van de actuele ontwikkelingen van de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken.  In deze uitgave is onder meer een interview met ambassadeur Eppo van Nispen tot Sevenaer te lezen. Ook wordt het manifest met daarin de doelen en de acties van de maatschappelijke coalitie toegelicht. Verder … Lees meer

Artikel: Openbaarheid van bestuur kan vrijwel kosteloos beter

De opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is de Wet open overheid (Woo); deze verplicht de overheid om documenten actief en open te publiceren. Dat lukt nu niet vanwege een verkeerde technische invulling van de Woo-dossiers en door de decentrale werkwijze. Een eenvoudige standaard, gebaseerd op de dataprincipes van FAIR, zou dit vrijwel … Lees meer

Aankondiging keukentafelsessie #6: ‘Een nieuwe informatiehuishouding vraagt om nieuw gedrag’

Op donderdag 23 februari 2023 van 15:00 – 17:30 uur vindt de zesde in een reeks keukentafelsessies plaats. Het thema van deze sessie is ‘Een nieuwe informatiehuishouding vraagt om nieuw gedrag’. De keukentafelsessie wordt live uitgezonden en is na aanmelding bij iBestuur online te volgen. Kijkers kunnen een actieve bijdrage leveren via Mentimeter en door … Lees meer

Manifest maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken

In dit manifest heeft de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken de belangrijkste problemen geïdentificeerd en dragen we oplossingen aan. Onze leden onderschrijven dit manifest en werken in overeenstemming met de uitgangspunten en doelen van de coalitie. Het manifest vloeit voort uit het document dat is opgesteld door de Argumentenfabriek. Manifest Over Informatie Gesproken Ondertekenaars van het manifest Onderstaande … Lees meer

Naar de inhoud springen