Verkiezingsprogrammacommissies ontvangen brief van de maatschappelijke coalitie

De maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken heeft de verkiezingsprogrammacommissies van verschillende politieke partijen een brief gestuurd. In deze brief worden de ideeën van de maatschappelijke coalitie onder de aandacht gebracht bij de politieke partijen met het verzoek ze over te nemen in de verkiezingsprogramma’s.

Op 22 november 2023 vinden de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen plaats. Iedereen vanaf 18 jaar met de Nederlandse nationaliteit kan dan zijn stem uitbrengen en laten weten welke politieke partij hij de komende vier jaar in de Tweede Kamer wil zien. Om de kiezers te helpen bij het maken van een gedegen afweging, stellen de politieke partijen een verkiezingsprogramma op. Hierin worden de standpunten en plannen van de partijen duidelijk gemaakt.

Dit is een uitgelezen kans voor de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken om de politieke partijen te attenderen op het belang van het herstellen en verbeteren van de informatierelatie tussen de overheid, markt en burger. In de brief roepen wij de politieke partijen op om onze thema’s en voorstellen op te nemen in de verkiezingsprogramma’s.

Onderstaande ideeën, afkomstig uit het manifest Over Informatie Gesproken, hebben we onder de aandacht gebracht:

  • De burger is eigenaar van zijn eigen informatie: Burgers moeten kunnen aangeven welke informatie van hen gedeeld mag worden.
  • Toegankelijkheid verbeteren: Gebruiksvriendelijke en veilige overheidsdienstverlening, waarin de mens centraal staat, is essentieel. Burgers moeten ook altijd een mogelijkheid hebben om op niet-digitale, toegankelijke manier zaken te doen met de overheid.
  • Gelijkwaardige informatiepositie burgers: Burgers moeten als slachtoffer van overheidshandelen of als procespartij toegang krijgen tot dezelfde overheidsinformatie als de overheid zelf.
  • Verbeteren actieve en passieve openbaarheid: De overheid deelt actief informatie met burgers. Woo-verzoeken moeten binnen de wettelijke termijn worden beantwoord.
  • Versterken burgerparticipatie op nationaal niveau: Bij de ontwikkeling van beleid of plannen moet de overheid vaker gebruik maken van de ideeën en ervaringskennis van burgers.

U kunt de betreffende brief hier nalezen.

Ga naar de inhoud