Twee jaar maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken

Sinds de start van de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken in 2021, is er veel in gang gezet en ook bereikt. In het E-zine Over Informatie Gesproken wordt u bijgepraat over de ontwikkelingen en plannen. Kwartiermaker Open Overheid Jacqueline Rutjens vertelt over de totstandkoming van het meerjarenplan: ‘We hebben het hier over een grote veranderopgave.’ … Lees meer

Bram Klievink over realisme in debat over open overheid

“Het bevraagbaar maken van de overheid, informatie proactief openbaar maken of de burger regie geven op zijn gegevens, dat alles veronderstelt een maakbaarheid die niet realistisch is. In ieder geval niet in het huidige ICT-landschap. Goed om te benadrukken dat de overheid een hele grote tanker is, die zich niet even in tien minuten 180 … Lees meer

De maatschappelijke coalitie signaleert, agendeert en jaagt aan

Als het over overheidsinformatie gaat, dan gaat het vaak over wat de overheid moet doen om haar informatiehuishouding te verbeteren. De opgave is echter breder dan dat, zo concludeerde de Raad van State in een ongevraagd advies. “De Raad van State stelt dat de burger betrokken moet worden. Want het gaat niet altijd om de … Lees meer

Samen aan de slag voor een betere informatierelatie

“De versterking van de informatiepositie van de burger staat al meer dan tien jaar op de agenda en is nog steeds urgent en actueel. De doelen zijn helder. Maar hoe we daar komen is de uitdaging.” Zo sprak debatleider Marc van Hilvoorde, plaatsvervangend CIO Rijk en lid van Forum Standaardisatie tijdens het ECP Jaarfestival 2022. … Lees meer

Informatie is als liefde

Hergebruik van overheidsinformatie zo makkelijk mogelijk maken; dat is waar Maarten Marx, universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam en lid van de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken, binnen het NWO Access programma aan werkt. Marx: “Informatie is als de liefde, je moet er iets mee doen, want anders verliest het z’n waarde. Anders dan … Lees meer

Nieuwe uitgave e-magazine Over Informatie Gesproken

Het nieuwe e-magazine Over Informatie Gesproken staat in het teken van de actuele ontwikkelingen van de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken.  In deze uitgave is onder meer een interview met ambassadeur Eppo van Nispen tot Sevenaer te lezen. Ook wordt het manifest met daarin de doelen en de acties van de maatschappelijke coalitie toegelicht. Verder … Lees meer

Ga naar de inhoud