Nieuwe uitgave e-magazine Over Informatie Gesproken

Het nieuwe e-magazine Over Informatie Gesproken staat in het teken van de actuele ontwikkelingen van de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken. 

In deze uitgave is onder meer een interview met ambassadeur Eppo van Nispen tot Sevenaer te lezen. Ook wordt het manifest met daarin de doelen en de acties van de maatschappelijke coalitie toegelicht. Verder is een interview opgenomen met Bram Klievink, hoogleraar Digitalisering en publiek beleid, over de noodzaak van realisme in het gesprek over de informatiehuishouding. Tot slot is te lezen hoe Maarten Marx, universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam, wil bijdragen aan het mogelijk en makkelijk maken van hergebruik van informatie.

Het e-magazine is een uitgave van coalitiepartner iBestuur en is online te lezen.

 

Ga naar de inhoud