Manifest Over Informatie Gesproken

Het opzetten van de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken en het opstellen van doelen en acties is een belangrijke stap om de informatierelatie tussen burgers en overheid te verbeteren. In ons manifest zijn de belangrijkste problemen en oplossingen geïdentificeerd waarmee we aan de slag gaan. Onze leden onderschrijven dit manifest en werken in overeenstemming met de uitgangspunten en doelen van de coalitie.

Manifest Over Informatie Gesproken

Manifest Over Informatie Gesproken
Manifest Over Informatie Gesproken

Ondertekenaars van het manifest

Onderstaande personen hebben hun handtekening gezet om aan te geven dat zij het manifest Over Informatie Gesproken onderschrijven. Vele andere personen hebben aangegeven voornemens te zijn om het manifest te ondertekenen.

Naam Organisatie (indien van toepassing)
Wietske Kamsma Alliantie Digitaal Samenleven
Caroline Raat Initiatief rechtsstaat Nederland
Guido Enthoven Instituut Maatschappelijke Innovatie
Ruben Brave Internet Society Nederland
Enri Leufkens M&I Partners
Eppo van Nispen tot Sevenaer Nederlandse AI Coalitie
Rene Corbijn NLdigital
Serv Wiemers Open State Foundation
Ashmita Krishna Sharma Sparkling Gems
Paul Suijkerbuijk The Green Land
Marleen Stikker Waag Futurelab
Bram Klievink
Eric Loe
Irene Nooren
Mark Dierkes
Matthijs van Dijk
Quita Hendrison
Ronald Huizer

Eppo van Nispen tot Sevenaer, ambassadeur van de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken, tekent het manifest tijdens het ECP Jaarfestival 2022. Foto: Paul Ridderhof

Boekje Argumentenfabriek

Het manifest vloeit voort uit het document dat is opgesteld door de Argumentenfabriek. Deze publicatie maakt duidelijk waar de coalitie voor staat, wat ze wil bereiken en hoe ze dat gaat doen. Deze publicatie is uitdrukkelijk een startpunt, op weg naar een betere informatierelatie tussen burgers en overheid.

Boekje Argumentenfabriek Over Informatie Gesproken-print.pdf

Boekje Argumentenfabriek Over Informatie Gesproken-spread.pdf

Het opstellen van dit document was alleen mogelijk door de bijdragen van talloze mensen die op persoonlijke titel hebben meegedacht. Zij deelden hun kennis en inzichten in kennissessies met De Argumentenfabriek. Onderstaande personen hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit document en/of onderschrijven het belang van de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken.

Naam Organisatie (indien van toepassing)
Marieke Schenk Actieplan Open Overheid
Wietske Kamsma Alliantie Digitaal Samenleven
John Leek Alliantie Digitaal Samenleven en Beeld & Geluid
Hein Hendriks ATOS
Arie van Bellen ECP Platform voor de InformatieSamenleving
Larissa Zegveld Forum Standaardisatie
Quita Hendrison iBestuur
Rob Nijman IBM en NLdigital
Guido Enthoven Instituut Maatschappelijke Innovatie
Ronald Huizer KB, nationale bibliotheek
Tirza de Fockert KB, nationale bibliotheek
Mark Dierkes Mede-auteur De Democratische Lente
Karine Rodrigues Gomes Ministerie van Defensie
Tom De Smet Nationaal Archief
Diebrichje Brands Nationaal Archief
Vincent Jeitler Nationaal Archief
Eppo van Nispen tot Sevenaer Nederlandse AI Coalitie
Serv Wiemers Open State Foundation
Tim Vos-Goedhart Open State Foundation
Wim de Ridder † Oprichter Future Studies, auteur (o.a. De Democratische Lente)
Prof. Matthijs van Dijk Reframing Studio
Anneke van Houdt Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding
Jacqueline Rutjens Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding
Tanja Snip-Arends Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding
Tania Karina Manuschevich Viaux Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding, project Future Lab
Prof. Bram Klievink Universiteit Leiden
Jeroen Jonkers Vereniging van Nederlandse Gemeenten

 

Ga naar de inhoud