Keukentafelsessies Arre Zuurmond

De Maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken ondersteunt regeringscommissaris Informatiehuishouding Arre Zuurmond bij de organisatie van zijn keukentafelsessies. Dit doen we samen met iBestuur. Arre Zuurmond trekt in 2022 en 2023 het land in voor open gesprekken over een open overheid. In tien keukentafelsessies passeren actuele onderwerpen de revue die te maken hebben met de verbetering van de informatiehuishouding binnen de overheid. Het online publiek wordt actief betrokken bij de discussies en oplossingsrichtingen.

Daarnaast heeft de Maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken onderstaande ontbijtsessies aangeboden aan Arre Zuurmond:

2023: Ontbijtsessie op 1 mei 2023 over 1 jaar Wet open overheid
2022: Ontbijtsessie op 2 mei 2022 over de inwerkingtreding van de Wet open overheid

Planning keukentafelsessies

Op de website van de regeringscommissaris Informatiehuishouding vindt u de planning van de keukentafelsessies. Hier vindt u ook de verslagen en terugkijkvideo’s van de keukentafelsessies die reeds hebben plaatsgevonden.

De burger centraal

Het perspectief van de burger, als ontvanger van de informatie, staat bij de gesprekken centraal. Afhankelijk van het thema worden inhoudelijk betrokkenen maar ook onverwachte gasten uitgenodigd om aan te schuiven aan de keukentafel. Voor een open gesprek vol interactie en reflectie. Geïnteresseerden kunnen de gesprekken online volgen, actief meedoen via de online tool Mentimeter én meepraten over oplossingen via de chat.

De keukentafelsessies hebben een vast format. Allereerst zetten de tafelgasten het probleem op het gebied van informatiehuishouding uiteen (probleemstelling). Wat gaat er mis in de leefwereld van burgers? Vervolgens vindt er een tafelgesprek plaats met inhoudelijk betrokkenen en verantwoordelijken (wederhoor). Zij geven aan wat er al wordt gedaan om de problemen te voorkomen of op te lossen. Aansluitend wordt aan de online deelnemers gevraagd om bij te dragen aan de discussie en het formuleren van ideeën ter verbetering (discussie). Die ideeën worden plenair gedeeld, waarna Arre een aantal agendapunten formuleert om op te nemen in een plan van aanpak. Met als doel om deze op termijn overheidsbreed te implementeren.

Live uitzending vanuit openbare bibliotheken

De tien keukentafelsessies worden live uitgezonden en zijn na aanmelding online te volgen. Ook de kijkers worden bij de gesprekken betrokken en aangemoedigd een actieve bijdrage te leveren middels de online tool Mentimeter en de chat. Voor de gesprekken is gekozen voor onafhankelijke locaties met maatschappelijke relevantie. De openbare bibliotheken in ons land staan midden in de samenleving en zijn bekend als ‘bastion voor vrijheid van meningsvorming’. Vandaar de keuze om telkens vanuit een andere openbare bibliotheek in Nederland een uitzending te verzorgen.

Praat mee!

Ook online kijkers kunnen actief bijdragen aan het gesprek. Wat moet de regeringscommissaris volgens jou beslist naar de keukentafel meenemen over dit thema? Vul jouw vraag, thema of idee in op het aanmeldformulier en Arre Zuurmond zal de meeste prikkelende onderwerpen in de uitzending aan zijn gasten voorleggen.

Videoverslag

Geïnteresseerd maar niet in de gelegenheid de live-uitzending te volgen? Na elke keukentafelsessie wordt een videoverslag beschikbaar gesteld via de website van de regeringscommissaris Informatiehuishouding en de website van iBestuur.

 

Ga naar de inhoud