Gemeente Amsterdam wint de Transparantieprijs Over Informatie Gesproken 2023

Tijdens de ontbijtsessie ‘1 jaar Woo’ met staatssecretaris Van Huffelen werd net als in 2022 de Transparantieprijs Over Informatie Gesproken overhandigd aan een initiatiefnemer van een ‘transparant dossier’. Dit jaar bestond de jury uit de online kijkers. Met 44% van de stemmen was gemeente Amsterdam de winnaar!

In een korte videopitch legden de genomineerden aan het online publiek uit op welke manier zij transparant te werk gaan en waarom zij in aanmerking komen voor de Transparantieprijs 2023. De kijkers konden via Mentimeter meestemmen voor de transparantieprijs Over Informatie Gesproken. De meeste stemmen waren voor gemeente Amsterdam. De andere genomineerden waren: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Interprovinciaal Overleg (IPO) en UWV. Na de ontknoping overhandigde staatssecretaris Alexandra van Huffelen de Transparantieprijs 2023 aan de gemeente Amsterdam.

Gemeente Amsterdam wint de Transparantieprijs Over Informatie Gesproken 2023
Gemeente Amsterdam heeft de Transparantieprijs Over Informatie Gesproken 2023 overhandigd gekregen van Alexandra van Huffelen, staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering

Gemeente Amsterdam
Gemeente Amsterdam had drie jaar geleden als eerste een informatiecommissaris. Daarmee werd actieve openbaarmaking op de bestuurlijke agenda gezet, mede dankzij de steun van de burgemeester. De verschillende stadsdelen bieden nu dezelfde mate van openbaarheid aan de burger. Een van de eerste concrete resultaten is de website Open.Amsterdam. Hier kunnen mensen zoeken naar documenten die de gemeente Amsterdam openbaar heeft gemaakt. Deze documenten hebben te maken met de ideeën, plannen, regels en afspraken van Amsterdam. Op dit moment zijn dat de categorieën: Wob/Woo-verzoeken, Organisatiegegevens, Raadsstukken, Bestuursstukken, Convenanten, Jaarplannen- en verslagen.

Andere genomineerden

De andere genomineerden voor de Transparantieprijs 2023 waren het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het IPO en UWV. Ook zij hebben zich op onderscheidende wijze ingezet voor het verbeteren van transparantie van overheidsinformatie. Vanwege hun inzet en prestaties verdienen ook zij een eervolle vermelding en kunnen ze dienen als inspirerende, goede voorbeelden.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Het Instituut Maatschappelijke Innovatie en Open State Foundation hebben onderzoek gedaan naar de transparantie van overheidsinformatie. Het ministerie van OCW is met gemiddeld 70 dagen voor het tweede jaar op rij in vergelijking met andere ministeries opvallend snel met het afhandelen van verzoeken. Bijna de helft van de Woo-verzoeken handelde OCW af binnen de wettelijke termijn van de Woo. OCW scoort ook het hoogst op de Woo Readiness Index; die geeft de mate aan waarin elk ministerie is voorbereid op de Woo. Bij OCW wordt de Woo uitgevoerd in het Programma Implementatie Wet Open Overheid, onderdeel van het programma OCW Open.

Interprovinciaal Overleg (IPO)
Het Interprovinciaal Overleg behartigt de gezamenlijke belangen van de provincies. Vanuit het IPO spannen de twaalf provincies zich in voor actieve openbaarmaking. Via een gezamenlijk initiatief werken zij samen om documenten openbaar te maken via het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI). Daarnaast werken zij samen bij het aansluiten op het algoritmeregister.

UWV
De Woo sluit aan bij de ambitie van de raad van bestuur van UWV en bij de wens van veel medewerkers om open en transparant te zijn over het werk dat UWV doet. Het landelijk publiceren van de verplichte informatiecategorieën, naast wat UWV zelf wil publiceren vanuit het maatschappelijk belang, gebeurt in verschillende fasen. Veel informatie van UWV is al online beschikbaar, zoals jaarplannen, organisatiegegevens, klachtenoordelen en verslagen van de raad van bestuur. De komende tijd wordt hier stapsgewijs informatie aan toegevoegd, zoals de voorleggers van RvB-verslagen, onderzoeksrapporten, convenanten en documenten over hoe UWV opdrachten uitvoert. De divisies en organisatieonderdelen zijn hier nauw bij betrokken via het programma OpenUWV.

Ontbijtsessie 1 mei 2023 terugkijken

Was u niet in de gelegenheid om de live-uitzending te volgen? Een artikel en een videoverslag zijn beschikbaar gesteld via de website van de regeringscommissaris Informatiehuishouding: www.rcihh.nl.

iBestuur en de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken ondersteunen de Regeringscommissaris Informatiehuishouding bij de organisatie van deze ontbijtsessie en de tien keukentafelsessies.

Ga naar de inhoud