Digitaal magazine Over Informatie Gesproken

Het e-magazine Over Informatie Gesproken staat in het teken van de actualiteiten van de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken. Het e-magazine wordt uitgebracht door coalitiepartner iBestuur, het platform voor iedereen die betrokken is bij de digitalisering van overheidsbeleid en -besluitvorming. Op dit moment zijn er twee uitgaven beschikbaar:

E-magazine Over Informatie Gesproken 2023

In deze uitgave is onder meer een interview met ambassadeur Eppo van Nispen tot Sevenaer te lezen. Ook wordt het manifest met daarin de doelen en de acties van de maatschappelijke coalitie toegelicht. Verder is een interview met Bram Klievink, hoogleraar Digitalisering en publiek beleid, opgenomen over de noodzaak van realisme in het gesprek over de informatiehuishouding. Tot slot is te lezen hoe Maarten Marx, universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam, wil bijdragen aan het mogelijk en makkelijk maken van hergebruik van informatie.

E-magazine Over Informatie Gesproken 2022

De informatierelatie tussen overheid, markt en burger herstellen; dat is de ambitie van maatschappelijke coalitie Over informatie gesproken. Wat er mis kan gaan in die relatie blijkt onder meer uit het rapport van de Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU) getiteld: Klem tussen balie en beleid. In het digitale magazine ‘Over Informatie Gesproken’ van iBestuur leest u hierover een interview met voormalig TCU-voorzitter en oud-VVD-Tweede Kamerlid André Bosman en coalitievoorzitter Eppo van Nispen tot Sevenaer, tevens directeur van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Zij gaan in gesprek over het belang van ‘de mens centraal stellen’.

Naar de inhoud springen